Служебна информация

Информация съгласно § 5 TMG
ChimmTech GmbH, Sophienstr. 15a, 48145 Мюнстер, Германия
(Моля, не изпращайте връщания на този адрес)

Vertreten пренесен:
Лука Амтор

За контакти:
Имейл: support@mymininggear.com

Регистрирайте се:
Вписване в съда по регистъра: Окръжен съд в Мюнстер
Регистър номер: HRB19778

Рег. № WEEE DE 93620954

Данъчен номер:
Идентификационен номер на данък върху продажбите съгласно §27a Закона за данъка върху продажбите: DE346986162